Tarifes / Preus

La Bertolina té una ocupació de 13 places més llits opcionals.
 • IVA inclòs
 • 650€
 • Cap de Setmana
 • De Divendres a Diumenge.
  Llit opcional 25€.

  * Taxa turística inclosa
 • IVA inclòs
 • 900€
 • Ponts de 3 dies
 • Ponts de 3 dies en qualsevol franja de la setmana.
  Llit opcional 25€.

  * Taxa turística inclosa
 • IVA inclòs
 • 1.550€
 • Setmana
 • Preu per ocupar la casa una setmana sencera de Dilluns a Diumenge.
  Llit opcional 25€.

  * Taxa turística inclosa